Joi, 18 aprilie, la restaurantul Velvet Music, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a mambrilor asociaţi. Întrunirea a început cu o analiză a rezultatelor financiare ale Asociaţiei pe baza datelor din Bilanţul Contabil şi aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar 2018 şi a contului de Profit şi Pierdere. A urmat apoi examinarea şi aprobarea Raportului Anual al Comisiei de Cenzori. După epuizarea subiectelor propuse în ordinea de zi, discuţiile au continuat liber, într-o atmosferă cordială.

La finalul şedinţei, au fost acordate diplome de onoare pentru toţi membri refondatori prezenţi la întâlnire. Celor doi dispăruţi dintre noi, Petru Lupu şi Ioan Vulcănescu, le-au fost acordate distincţiile post-mortem.

În altă ordine de idei, trebuie precizat că actualul vicepreşedinte al clubului, Radu Ienovan, a primit calitatea de preşedinte de onoare al Ripensiei. De asemenea, Dumitru Ganţ, membru asociat, a primit o diplomă de excelenţă, fiind astfel răsplătit pentru sprijinul acordat şi implicarea pe care a avut-o de-a lungul timpului.

Articole recente

Glissando
Almira
Alvogen Labormed
Lagradia
Mewi
ILA Vorhaben
Casa de la Rosa
Ducodan
Cottontex
Dribling
Auto Vic
DI&SI PANIF
Restart Energy
Restart Energy
Constructim
Hotel Muntele mic
Hotel Poiana Mărului
Unibet
Multidiet
Get's bet