CONVOCARE În conformitate cu prevederile Statutului Asociatiei Sportive FC Ripensia Timişoara, Consiliul Director convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 13.04.2017, ora 19, la sediul Asociaţiei din Timişoara, Calea Urseni 16B. Adunarea Generală Ordinară va avea următoarea Ordine de zi:

  1. Analiza Rezultatelor financiare ale Asociaţiei pe baza datelor din Bilanţul Contabil;
  2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar 2016 şi a Contului de Profit şi Pierdere;
  3. Examinarea şi aprobarea Raportului Anual al Comisiei de Cenzori;
  4. Diverse.

  În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile statutare referitoare la prezenţa Delegaţilor, se convoacă cea de-a doua Adunare Generală Ordinară pentru data de 20.04.2017, la aceeaşi oră şi locaţie şi cu aceeaşi Ordine de zi.   Presedinte Consiliul Director, Radu Ienovan

Almira
Lagradia
Mewi
ILA Vorhaben
Casa de la Rosa
Ducodan
Cottontex
Dribling
Auto Vic
DI&SI PANIF
Restart Energy
Multidiet
Multidiet
Multidiet
Profal Industry
Signal