Admiterea Membrilor Asociaţi se face printr-o cerere adresată de persoana în cauză sau de un reprezentant legal, dacă persoana respectivă este minoră sau se află în incapacitatea de a face acest lucru.

Cererea-adeziune se face utilizând formularele puse la dispoziţie de către Club.

Cererea-adeziune completata, se depune la sediul clubului din Timisoara, Calea Urseni, nr 16B (Hotel Casa de la Rosa) sau se poate trimite prin e-mail la urmatoarea adresă: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Descarcă Formular Cerere Adeziune

Și persoanele cu reședință în străinătate pot depune cererea de a deveni Membru Asociat al FC Ripensia, îar în cazul în care acestea nu posedă act de identitate românesc, vor completa în cerere datele de identificare ale cărții de identitate sau a pașaportului străin.

Acordul de a admite un Membru Asociat este de competenţa Consiliului Director şi va fi comunicat, în scris sau prin e-mail, persoanei în cauză, împreună cu o copie a Statutului în format electronic.

Procesul de admitere se consideră încheiat atunci când persoana solicitantă a satisfăcut toate cerinţele stabilite de Club.

Dupa incheierea procedurii de admitere, persoana solicitanta va primi numarul unic si netransferabil de membru al F.C. Ripensia, si va fi invitat la următorul meci oficial pentru a i se inmana pachetul de bun venit de către președintele clubului.

Taxa de înscriere în Asociaţie: 80 Lei

Cotizaţia Anuală Membri Asociaţi:

  • Copii (până la vârsta de 5 ani), 60 Lei
  • Tineri (6-18 ani), 60 Lei
  • Adulţi (18-64 de ani), 120 Lei
  • Seniori (peste 65 de ani), 60 Lei

Plata taxei anuale și, în cazul noilor membri, a taxei de înscriere în asociație, se va face după primirea confirmării de admitere, urmând a primi un număr de cont pentru a vira suma. Plata se poate face și la sediul clubului.

Pachetul de Bun Venit

Persoanele care devin Membri Asociaţi ai F.C. Ripensia vor primi din partea Clubului un pachet de bun venit constituit din:

  • Diplomă de Membru Asociat semnată de Preşedinte
  • Eșarfă
  • Fanion F.C. Ripensia
  • Scrisoare de bun venit

Vă punem la dispoziție formularul de mai jos pentru a deveni membru AFC Ripensia Timișoara. Câmpurile marcate cu asterisc (*) sunt obligatorii.

Doresc prin prezenta să fiu acceptat ca Membru Asociat al Asociaţiei FC Ripensia. Declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Statutului Asociaţiei FC  Ripensia, prevederi pe care le accept şi mă angajez să le respect.

Mă angajez ca, în cazul în care cererea este aprobată, să achit cotizaţia pentru anul în curs în sumă de 120 lei (60  lei  pentru  Membrii  Copii,Tineri  si  Seniori) precum şi taxa de înscriere în Asociaţie în sumă de 80 lei, în termen de 30  de zile de la data aprobării, în  caz contrar prezenta Cerere Adeziune devenind nulă de drept.

Mă angajez să comunic modificările care vor surveni în datele de mai sus.

Mă angajez să susţin şi să promovez obiectivele şi activităţile Asociaţiei FC Ripensia şi să contribui la dezvoltarea Asociaţiei, prin acţiunile mele şi prin competenţele pe care le
deţin.

Mă angajez să plătesc la începutul fiecărui an calendaristic contravaloarea cotizaţiei anuale  în  contul  sau  la  casieria Asociaţiei.  Înţeleg  că,  prin  neplata  acestei  sume  până  la sfârşitul lunii ianuarie a fiecărui an, pierd de drept calitatea de Membru Asociat al asociaţiei.

Declar pe proprie răspundere că datele din prezenta adeziune sunt corecte. Ele pot fi folosite strict pentru uzul intern al Asociaţiei.

  Refresh Captcha  
 

Glissando
Almira
Alvogen Labormed
Lagradia
Mewi
ILA Vorhaben
Casa de la Rosa
Ducodan
Cottontex
Dribling
Auto Vic
DI&SI PANIF
Restart Energy
Restart Energy
Constructim
Hotel Muntele mic
Hotel Poiana Mărului
Unibet
Multidiet
Get's bet